Kategorizacija časopisa

Kategorizacija domaćih časopisa

Odluku o kategorizaciji časopisa koji izlaze u Srbiji, donosi Ministar, na predlog Matičnih naučnih odbora u okviru Ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Za sva pitanja u vezi bodovanja naučnih radova obratite se analitičarima za pojedinačne naučne discipline: za osnovna istraživanja i tehnološki razvoj.


U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva Ministarstvo je donelo Akt o uređivanju naučnih časopisa.

Kategorizacija časopisa (preuzeta sa veb stranica Ministarstva nauke)

naučna oblast 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Referisani u Web of Science           lista lista      
Fizika     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Hemija     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Matematika i mehanika     lista lista lista          
Matematika, računarske nauke i mehanika           lista lista lista  lista  lista
Medicina     lista lista lista lista lista lista  lista lista
Biologija     lista lista lista lista lista lista lista lista
Geonauka i astronomija     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Elektronika i telekomunikacije     lista lista lista          
Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije           lista lista lista  lista  lista
Industrijski softver i informatika     lista lista lista          
Mašinstvo     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo     lista lista lista lista lista lista  lista  lista
Energetske tehnologije i rudarstvo     lista lista            
Energetska efikasnost     lista lista            
Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost         lista lista lista lista lista lista
Materijali i hemijske tehnologije     lista lista lista lista lista lista lista lista
Biotehnologija i agroindustrija (poljoprivreda)     lista lista lista lista lista lista lista  lista
Zaštita i korišćenje voda u Srbiji     lista lista lista          
Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha           lista lista lista lista  lista
Društveno-humanističke nauke           lista lista      
Društvene nauke lista lista lista lista lista     lista  lista  lista
Istorija, arheologija, etnologija i istorija umetnosti lista lista lista lista lista     lista  lista  lista
Književnost i jezik lista lista lista lista lista     lista   lista  lista
Srpski jezik i književnost (inostrani izdavači)               lista lista lista