Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Бесплатна платформа за едукaцију истраживача

Издавач Elsevier је поново покренуо своју платформу за бесплатно онлајн учење. Портал  Researcher Academy служи за промовисање видео материја о различитим фазама истраживачког циклуса - од припреме истраживања, преко процеса објављивања до приказа његове утицајности. Вебинар под називом "How to turn your thesis into a publishable article" биће одржан 22. фебруара у циљу промоције унапређене платформе. Мноштво вебинара и садржаја могу бити од помоћи истраживачима који су изабрали пут целоживотног учења.
Преглед материјала на сајту је доступан претходном пријавом на портал.

(објављено 09.02.2018.)

Wiley - први издавач који захтева ORCID од аутора

Више од 500 Wiley часописа користи опцију ScholarOne Manuscripts за прихватање радова аутора. Наиме, ова опција омогућава ауторима да пошаљу свој захтев за предају радова, али само преко свог ORCID-а. ORCID је непрофитан начин помоћи за све истраживаче који обезбеђује јединствене идентификаторе разликујући их у данашњој, све конкурентнијој научној индустрији. На званичном сајту издавача приказана је скица предаје рада часопису као и предности које нуди ORCID. 

(објављено 24.01.2018.)

Web of Science вебинар

У сарадњи са издавачем Clarivate Analytics 18. децембра је одржан вебинар за истраживаче и библиотекаре о претраживању цитатне базе Web of Science. На питања како претражити најутицајније научне изворе на одређену тему, који су критеријуми за реферисање садржаја у овој бази, шта је ESCI листа, где пронаћи извештаје о цитираности аутора одговорио је предавач Јосеф Јилек,  представник Web of Science-а и специјалиста за едукацију научно-академског истраживања.
За све оне који се нису благовремено регистровали и испратили вебинар, омогућено је његово праћење кроз видео материјал и презентацију.

(објављено 04.01.2018.)